Ny branschorganisation vill effektivisera bredbandsutbyggnaden – med trådlös länkinfrastruktur

Trådlös bredbandsinfrastruktur är den nya branschorganisationen för leverantörer, användare och andra som arbetar med länkinfrastruktur i bredbandsutbyggnaden.

Syftet är att öka kunskapen om hur trådlös bredbandsinfrastruktur – tillsammans med vanlig markfiber och andra lösningar – kan bidra till att effektivisera och snabba på bredbandsutbyggnaden och stärka robustheten i näten. Initiativet kommer från Teracom Broadband Networks och Vixor Wireless Broadband Infrastructure, som tillsammans med ett antal andra företag nu går samman i en förening.

Trådlös bredbandsinfrastruktur är öppen för alla leverantörer, användare och andra som arbetar med länkinfrastruktur i bredbandsutbyggnaden.

Medlemmar från start är:

  • Vixor Wireless Broadband Infrastructure
  • Teracom Broadband Networks
  • Bluecom
  • Eltel
  • NEC
  • Ceragon
  • Scanmast

Organisationen kommer att bistå med information och kunskap om trådlös bredbandsinfrastruktur, arrangera seminarier och hålla dialog med myndigheter, beslutsfattare, bredbandskoordinatorer, nätägare och möjliga användare. I samband med bildandet av denna nya branschförening så läggs den tidigare, Svenska trådlös fiberleverantörer (STFL), ned.

För mer information: