Välkommen till Föreningen Trådlös bredbandsinfrastruktur

Föreningen Trådlös bredbandsinfrastruktur är en branschförening för leverantörer, användare och andra som arbetar med den nya generationens länkinfrastruktur i bredbandsutbyggnaden.

Föreningen är öppen för alla – bolag, ideella föreningar och offentliga organ – som vill bidra till att öka kunskapen om hur trådlös bredbandsinfrastruktur – tillsammans med vanlig markfiber och andra lösningar – kan bidra till att effektivisera och snabba på bredbandsutbyggnaden och stärka robustheten i näten.

Föreningen Trådlös bredbandsinfrastruktur är öppen för alla leverantörer, användare och andra som arbetar med länkinfrastruktur i bredbandsutbyggnaden.

Medlemmar från start är:

  • Vixor Wireless Broadband Infrastructure
  • Teracom Broadband Networks
  • Bluecom
  • Eltel
  • NEC
  • Scanmast

För mer information:

Bli medlem

Som medlem i föreningen är ni med och påverkar, informerar och skapar bättre förutsättningar för trådlös bredbandsinfrastruktur.

Tillgång till en bra uppkoppling är avgörande för att kunna fungera i dagens samhälle. Ändå kommer det att dröja flera år innan alla hushåll i Sverige har tillgång till snabbt bredband. Nu behöver bredbandsutbyggnaden effektiviseras. Vi vill därför lyfta trådlös bredbandsinfrastruktur som en avgörande del i att snabba på och sänka kostnaderna för utbyggnaden av snabbt bredband i Sverige.

Föreningen Trådlös bredbandsinfrastruktur arbetar för att öka kunskapen om, förståelsen för och attityden till den nya generationens trådlösa länkinfrastruktur.

Medlemsavgift fullvärdig: 60 000 kr

Ett fullvärdigt medlemskap är i första hand till för företag och andra som producerar, levererar, monterar eller på andra sätt är avgörande till att trådlös länkinfrastruktur används för att effektivisera bredbandsutbyggnaden.

Som fullvärdig medlem får ni:

Medlemsavgift stödmedlem: 6 000 kr

Som stödmedlem stöttar du vårt arbete och får:

Ladda gärna ned vår medlemsinformation.

Tryck här för att ladda ned

Trådlös bredbandsinfrastruktur

Trådlös bredbandsinfrastruktur bygger på den nya generationens länkteknik. Radiolänk hade tidigare endast begränsad kapacitet till snabb överföring av data. Men sedan några år tillbaka har det skett ett viktigt tekniksprång. Modern trådlös bredbandsinfrastruktur har idag en kapacitet på upp till 12 Gbit/s, och kan därför svara upp till målen i den nationella bredbandsstrategin. Idag kan trådlös bredbandsinfrastruktur därför användas som ett komplement till markfiber i bredbandsutbyggnaden.

Markfiber har i princip obegränsad kapacitet, men är både dyr, tidskrävande och kan vara sårbar vid avgrävningar. Med trådlös länkteknik kan hushåll, företag och offentliga verksamheter få en kapacitet som med råge svarar upp mot de krav och behov som finns idag och under överskådlig framtid. Tekniken är dessutom möjlig att skala upp om och när behoven ökar och den tekniska utvecklingen fortsätter.

Modern länkinfrastruktur bygger på överföring mellan två radio- eller mikrovågslänkar som monteras på byggnader, i befintliga eller nybyggda master e dyl. Idag är räckvidden upp till 2 mil på ett länkhopp – utan att man tappar information eller uppkopplingshastighet.

Trådlös bredbandsinfrastruktur är i många fall ett lämpligt komplement till markfiber: